Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Eksamen > Klage på eksamen

Klage på eksamen

Du har rett til å klage på eksamenskarakteren din.

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, at du får en bedre karakter eller en dårligere karakter.

Klage på eksamenskarakter - skriftlig eksamen:

  • Klagefrist for eksamenskarakterer er 10 dager fra du burde ha gjort deg kjent med karakteren.
  • Du kan klage dersom du mener eksamenskarakteren er urimelig.
  • Klagen skal leveres skriftlig til skolen (husk å signere), eller på mail. 
  • Dersom du er elev, bør du rådføre deg med en faglærer før klagen blir levert.
  • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag.
  • Klagenemda skal vurdere om karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen.
  • For at karakterne skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan synes noe strengt bedømt.
  • Vær oppmerksom på at karakteren også kan settes ned.
  • Karakteren som blir satt etter klagebehandling er endelig.

Forskrift til opplæringslova

Kapittel 5. Klage på vurdering

Informasjon om klage, Udir