Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Elever > Skoleskyss

Skoleskyss

Som elev i videragåande skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km mellom skolen og der du bor (bosted eller hybel)

Søk om skoleskyss

Som elev i vidaregåande skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km eller meir mellom skolen og der du bur (bustad eller hybel). Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)
Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søkje årleg om skoleskyss.

Skoleskysskortet:

Elever som er innvilga skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukast alle åra du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i vidaregåande skole. Kontakt skolen om du mister kortet. Nytt skysskort kostar kr 100.-

Fylkeskommunen sin nettside med meir informasjon om skoleskyss - Skoleskyss i vidaregåande skole

Skoleskyss