Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Informasjon om eksamen vår 2020

Eksamen vår 2020

Så kom meldinga som vi har venta på, nokre elevar må ta eksamen trass i tidlegare melding frå direktoratet om at elevane ikkje skulle ta eksamen. Dei som må ta eksamen, er elevar i fag der det blir stilt krav om eksamen før elevane kan gå opp til fag-/svenneprøve. På Borgund vgs gjeld det: VG3 automasjon, VG3 dataelektronikar og VG3 Maritim elektrikar.

Alle eksamener for 10. trinn og nesten alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst, se udir.no

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020, utanom for dei faga det blir stilt krav om eksamen før elevane kan gå opp til fag- og svenneprøve. (VG3 automasjon, VG3 dataelektronikar og VG3 Maritim elektrikar).

  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Elever på 10. trinn

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Elever i videregående

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever, bortsett for de faga det blir stilt krav om eksamen før elevene kan gå opp til fag- og svenneprøve. (VG3 automasjon, VG3 dataelektroniker og VG3 Maritim elektriker). Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Felles for både 10. trinn og videregående

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.