Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Informasjonsmøte for foreldre og føresatte

Informasjonsmøte for foreldre og føresatte

Velkommen til infomasjonsmøte for foreldre og føresatte til elever på Borgund vgs.

Foreldremøte for VG1: tysdag 18/9 kl.18
Foreldremøte for VG2 og VG3: onsdag 19/9 kl.18

Møte blir avholdt i det store auditorium ved hovedinngangen frå Brusdalsvegen, parkering aust for skolen og Borgundhallen, innkøyring frå Fremmerholvegen.

Program:

  1. Orientering om foreldra sine rettar i samsvar med §20-4 i forskrift til Opplæringslova, om skolens organisasjon, pedagogisk arbeid mot mobbing, rus og ordensreglement v/rektor.
  2. Presentasjon av leiarane og elevtenesta på skolen.
  3. Val av føresettrepresentant til skoleutval og skolemiljøutval.
  4. Møte med avdelingsleiar, kontaktlærar og evt nokre faglærarar, omvisning på avdelinga. Det siste punktet vil variere ut frå kva møte som har vorte gjennomført med føresette tidligare. 

Interessert i skolen sine planar

Ordensreglement fin du i