Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Internasjonalisering

Internasjonalisering

Du får muligheit til arbeidspraksis i utlandet gjennom skolens internasjonale prosjekt.

Tyskland

Ei erfaring framtidige arbeidsgivarar set pris på. For å kvalifisere deg blir det blant anna lagt vekt på god orden og åtferd.

Støtte til reise og opphald

For å gi flest mulig høve til å ta del i internasjonalt prosjekt, søkjer skolen støtte til reise og opphald gjennom EU sine utdanningsprogram og evt. andre.

Følgjande er felles for alle våre praksisutplasseringer:

  • Kvalifiseringsperiode før vi vel ut elevane
  • Grundig Førebuingar av alle deltakarane som reiser ut
  • Tett oppfølging
  • Klare krav til deltakarane under utplassering

I år reiser 60 elevar til utlandet for å arbeide i Tyskland, England, Spania, Danmark, Frankrike og Nederland. Les meir her: http://borgundtimes.no/index.php/nyheter/item/598-internasjonalisering​