Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Kva gjer du ved luftvegssymptom?

Dokument

FHI Flytskjema
PDF-dokument - 354,69 kB

Kva gjer du ved luftvegssymptom?

Informasjon til elevar som har fått symptom på luftvegsinfeksjon.

Korona

Følgande står beskrive i smittevernveileiar for ungdomsskole og videregåande: Elever og tilsette skal sjølv med milde luftvegssymptom og om du føle deg sjuk, ikkje møte på skolen. Det er viktig at alle held seg heime til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/ 

Angåande testing er det følgjande som gjeld frå Folkehelseinstituttet:
Elevar i skular som er opna igjen, som ved Borgund vgs, kommer under Folkehelseinstituttet sine testkriterie for Covid-19. Det vil sei at elevar som har akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tungpust kan ta kontakt med legevakta for testing, men de bør fortrinnsvis sjå an symptomar heime i 2 døgn før test vurderast.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/?term=&h=1

Personar med mildere luftvegsinfeksjonar tilbys vanligvis ikkje test. Dei skal halde seg heime til eit døgn etter ein er symptomfri. Personar uten symptom skal vanlegvis IKKJE testast. Viser også til flytskjema frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/flytskjema_nynorsk_april_20.pdf 

(Informasjon er gitt etter dagens retningslinjer, med forbehold om endringer. )
Med vennlig hilsen
Solveig Bae Nordal Helsesykepleier Borgund videregåande skole