Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Ledige stillingar

Ledige stillingar

Borgund vgs har fleire ledige stillingar frå 01. august 2020. Søknadsfrist 19.04.20

Borgund vidaregåande skole er ein yrkesfag skole med høve til påbygging til generell studiekompetanse, med 900 elevplassar og 100-200 plassar for vaksne kandidatar. Skolen som ligg i Fremmerholen har 215 tilsette. 

Utdanningsprogramma: Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse. BORK Karriere og Kompetanse har ansvaret for vaksenopplæring, realkompetansevurdering og kurs.

Vi har behov for faste og vikarstillingar innanfor desse faga:

Spesialpedagog - 100% stilling som spesialpedagog. Stillinga skal nyttast på tvers i skolen der det er behov. Ein må rekne med å ha kortare periodar med undervisning i høve til enkelte elevar. Kontaktperson Trine Krohn-Dale avd. leiar tlf 71281200 og trine.krohn-dale@mrfylke.no 

Fagarbeidar - 80% fast stilling som fagarbeidar på avd. YO - yrkesopplæring. Stilling skal støtte opp om opplæringa for elevar som skal ut i yrke/arbeid, men kanskje ikkje med full kompetanse. KOntaktperson Geir Sandal, avd. leiar tlf 71252100 og geir.sandal@mrfylke.no 

Elektrofag - inntil 300% fast stilling frå 01.08.2020. Lærarar med undervisningskompetanse innanfor kulde- og varmepumpeteknikk, maritim elektrikar og dataelektronikk. Kontaktperson: Kjell Henriksen, avd. leiar tlf 71281200 og kjell.henriksen@mrfylke.no 

Restaurant og matfag - Inntil 100% fast stilling frå 01.08.20. Undervisningskompetanse innanfor restaurant og matfag. Kontaktperson: Sissel Pilskog Brennholm, avd. leiar tlf 71281200 og sissel.pilskog.brennholm@mrfylke.no

Norsk - Inntil 200% fast undervisningstilling frå 01.08.20. Kontaktperson: Jessie Strand Fagervoll, rektor og Jørgen Ljoså, ass. rektor tlf 71281200

Engelsk - Inntil 50% vikarstilling frå 01.08.20. Kontaktperson: Jessie Strand Fagervoll, rektor og Jørgen Ljoså, ass.rektor tlf 71281200

Matematikk og naturfag - Inntil 200% fast undervisningsstilling frå 01.08.20. Kontaktperson: Jessie Strand Fagervoll og Jørgen Ljoså tlf 71281200

Teknikk og Industriell produksjon - Inntil 200% fast undervisningsstilling frå 01.08.20. Kontaktperson: Rune Frøystad, avd. leiar tlf 71281200 og rune.froystad@mrfylke.no 

Reinhaldar - 2 x 40% fast stilling - Reinhald på dagtid. Kontaktperson Gunn Slemmen, avd.leiar tlf 71281200 og gunn.slemmen@mrfylke.no 

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. www.mrfylke.no 

Søknadsfrist 19.04.20

Politiattest:

Den som blir tilsett må levere politiattest

Kontaktperson til alle stillingane:

Jessie Strand Fagervoll, rektor, tlf 71281200, jessie.strand.fagervoll@mrfylke.no  

Jørgen Ljoså, ass. rektor, tlf 71281200, jorgen.ljosa@mrfylke.no