Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Skoleskyss 2018- 2019

Skoleskyss 2018-2019

Skuleskysskort skuleåret 2018–2019, informasjon til ungdomsskoleelevar og elevar som skal fortsette neste år 

Frå skoleåret 2018/2019 vil fylkeskommunen gå over til elektroniske skysskort i Møre og Romsdal, og elevane på vidaregåande må sjølve søkje om skoleskyss. Dette gjer elevane etter dei har takka ja til skoleplass, og alle som har rett til fri skuleskyss MÅ søkje via nettsida til Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Alle 10. klassingar skal ha fått eit eige informasjonsskriv via ungdomsskolen. Informasjon og link til sjølvbetjeningsløysinga vil elevane også finne på skolestart.mrfylke.no

Viktig informasjon vedrørande søkinga: 

  • Elevar i vidaregåande skule har rett til fri skuleskyss når avstanden mellom skule og bustad er over 6 km. 
  • Bur du på hybel, kan du ha rett til fri skuleskyss, dersom avstanden er over 6 km. 
  • Elevar som ønskjer å søke om skuleskyss grunna delt bustad, sjukdom eller skade må levere søknad med vedlegg til skulen. 

Nettadressa elevane skal bruke for å søkje er  https://skoleskyss.mrfylke.no

Logg inn med MinID

Dersom elevane har spørsmål eller møter utfordringar med sjølvbetjenings- løysninga skal de kontakte oss på framskoleskyss@mrfylke.no eller bruke linken som ligger på nettsida.