Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Ungdataundersøkelsen 2020

Ungdataundersøkelsen 2020

Informasjon om Ungdataundersøkelesn i Ålesund kommune 2020

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Ålesund kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Ålesund kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 11

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Ålesund kommune mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator: folkehelsekoordinator Ingvill Karin Aarskog Holmen tlf: 454 18 869, e-post: ingvill.karin.aarskog.holmen@alesund.kommune.no.
Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Kolbjørn Gjære tlf: 950 34 148, e-post: kolbjorn.gjere@stolav.no.