Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Nyheter > Vidaregåande opplæring 2019-2020

Dokument

Vidaregåande opplæring 2019-2020

Skal du søke vidaregåande opplæring for skoleåret 2019-2020?

No er tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2019/2020 tilgjengeleg. I heftet finn du alle undervisningstilboda til dei vidaregåande skolane våre. 

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Nyheter/Skal-du-soeke-vidaregaaande-opplaering

Frist for å søke vidaregåande opplæring er 1.februar 2019, for dei som søker om fortrinn eller individuell behandling og for opplæringskontrakt.

For ordinære søkarar er fristen 1.mars 2019.

Det blir opna for å søke i løpet av første veka i januar.

Vi gjer merksam på at dei som er under 24 år og som ikkje har brukt heile retten til vidaregåande opplæring, kan ha opplæringsrett på grunn av endringar i opplæringslova. Ta kontakt med inntakskontoret på telefon 712 80 150 dersom du trur at du framleis kan ha ungdomsrett.

Tilbodsheftet finn du her