Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Bygg og Anleggsteknikk > VG1 Bygg og Anleggsteknikk

VG1 Bygg og Anleggsteknikk

Div bilder 061

Grunnkurs byggfag (VG1) er et felles grunnkurs for elever som skal fortsette opplæringa på videregående kurs I (VG2) tømrer, murer, betongfag, anlegg og bergverk, anleggsmaskinførar og steinfag. Kurset gir innføring i bruk av materialar og verktøy, bygningskonstruksjonar og i utføring av de viktigaste arbeidsoppgåvene som disse faga har felles. Elevane får på denne måten et godt grunnlag for et bevisst val av videregående kurs I og for vidare opplæring til sitt framtidige yrke.
Bredda i kurset gir eleven muligheit til å forstå sammenhengen mellom ulike fagområdar og bransjar som har et faglig fellesskap. Utøverne i disse fagområdane står for ein betydelig del av verdiskapinga i Noreg. Faglig forståing og gjensidig respekt for de ulike farga sin eigenart er nødvendig for at samarbeidet i byggeprosessen skal kunne fungere. Bransjens store spennvidde gir god muligheit til å utvikle erfaring i samarbeid og ansvarsføling. Dette er nødvendig fordi de fleste oppdrag utføres i samarbeid, i arbeidslag og mellom yrkesgrupper
Grunnkurset legger vekt på å formidle positive holdningar til farga sine normer for innsats, arbeidsutføring og fellesskap. Materialane, produksjonsprosessane og sluttprodukta i bransjen påvirker miljøet i stor grad. I kurset leggast det derfor vekt på å øve opp bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.