Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VG2 Anleggsteknikk

134_0609

Hovedområder

Produksjon

Programfaget produksjon handler om produkter og tjenester innenfor anleggsteknikk. Bruk av stein- og jordmaterialer, eksplosive varer og andre kjemiske produkter og materialer inngår i faget. Faget omfatter bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger. Videre inngår bruk og vedlikehold av ulike typer vektøy, anleggsutstyr og maskiner i henhold til sertifiseringskrav. Bruk av måleverktøy og tegninger er en del av faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring sentralt.

Bransjelære

Programfaget bransjelære omhandler bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Programfaget omfatter forskrifter for bruk av masseforflytningsmaskiner og sprengning, og bransjekrav til anlegg, drift og kontroll av grøfter og ledningsanlegg. Programfaget dreier seg også om anleggsteknikkens historie og plass i samfunnet. Faget omhandler helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Formål
Et velfungerende samfunn er avhengig av en sikker infrastruktur når det gjelder veger, baner, flyplasser, kaianlegg og bygninger med tilhørende tekniske installasjoner. De klimatiske, geografiske og geologiske forholdene i Norge skaper store utfordringer og stiller krav til anleggsprosjekter med hensyn til miljø, tekniske løsninger og økonomi. De anleggstekniske fagene har derfor stor betydning for utbygging og vedlikehold av landets infrastruktur.