Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Elektrofag > Vg3 Maritim eletriker

Vg3 Maritim eletriker

IMO 60 - sikkerhetskurs

IMO 60 - sikkerhetskurs for sjøfolk

Formål:

Maritim elektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen installasjon og vedlikehold på elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. De skal også kunne jobbe innenfor ulike næringer som industri, helsevesen og boliger. De faglige kravene fra myndigheter og oppdragsgivere skal oppfylles med godt kvalifiserte elektrikere til å installere, kontrollere og vedlikeholde systemer med tilhørende utstyr. Gode tekniske og økonomiske løsninger skal tilfredsstille samfunnets teknologiske krav.

Opplæringen gjennomføres i samsvar med den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/6 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1, VI/2, VI/3 og VI/4.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er maritim elektriker. Fagbrevet danner grunnlag for å kunne søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Kompetansemål:

Maritim elektrikerfaget består av fire programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Beskrivelse av programfagene

For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se vilbli.no eller utdanning.no.