Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Teknikk og Industriell Produksjon

Teknikk og Industriell Produksjon

Utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon danner grunnlag for utdanning til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, bilindustri, prosessindustri, møbel- og tekoindustri.

Du lærer:

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Eksempel på hva du kan bli:

 • aluminiums konstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder:

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • bilindustrien
 • skipsindustrien
 • kjemisk prosessindustri
 • tekoindustrien
 • oljeindustrien