Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VG2 Bilskade, lakk og karosseri

Vg2 Bil, skade og karosser
I løpet av skoleåret skal elevene arbeide innenfor følgende fagområde:

1. Karosseri- og lakkteknikk

Programfaget omfatter teknikker og metoder for reparasjon, montering, sammenføying og påbygg. Bruk av rettebenk, retting av småskader, materialtyper, lakkering, fargevalg og rustbeskyttelse inngår i faget. Planlegging av arbeider og bruk av lover, forskrifter, prosedyrer, logistikksystemer og dataverktøy er en del av faget.

2. Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter arbeid etter fastsatte prosedyrer og standarder, og produsentens og kundens krav. Kvalitetskontroll, vurdering av resultatene og dokumentasjon av det utførte arbeidet inngår i faget. Det gjør også risikoanalyse, registrering og avviksrapportering. Programfaget handler også om bransjens utvikling, kundebehandling og kostnader.

Formål

Programområdet for bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen skadevurdering, reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Kunde, bransje og myndigheter stiller høye krav når det gjelder materialvalg, reparasjonsmetoder og produksjonskostnader. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse for å tilfredsstille disse kravene. Videre skal programfagene bidra til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetshensyn i verkstedtjenestene og fremme forståelse av betydningen av å resirkulere kjøretøyenes komponenter

Yrker som bygger på Vg2 bilskade, lakk og karosseri

  • Billakkerer
  • Bilskadereparatør
  • Chassispåbygger