Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VG2 Industriteknologi

Vg2 industriteknologi
I løpet av skoleåret skal elevene arbeide innenfor følgende fagområde:

Produksjon

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering og overflatebehandling. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Opplæringen omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt.

Reparasjon og vedlikehold

Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr.

Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

Formål

Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

Yrker som bygger på Vg2 industriteknologi

Aluminiums konstruktør

CNC-operatør

Dimensjonskontrollør

Fagarbeider, industriell matproduksjon

Fagoperatør i grafisk produkjonsteknikk

Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner

Fagoperatør i polymerkompositt

Fagoperatør i produksjonsteknikk

Fagoperatør i termoplast

Finmekaniker

Industriell overflatebehandler

Industrimekaniker

Industrimontør

Industrioppmåler

Industrirørlegger

Modellbygger

Motormekaniker

NDT-kontrollør

Plastmekaniker

Platearbeider

Serigraf

Støper

Sveiser

Verktøymaker