Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VG2 Kjøretøy

I løpet av skoleåret skal elevene arbeide innenfor følgende fagområde:

 1. Verkstedarbeid

Programfaget omfatter vedlikehold, feilsøking og valg av reparasjonsmetode på ulike kjøretøy, motorer og utstyr. Bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter inngår i faget. Forståelse av ulike systemers virkemåte står sentralt i faget.

 2. Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter bruk av lover, forskrifter og fastsatte prosedyrer, og dokumentasjon av utført arbeid. Logistikk, kundebehandling, forvaltning av materiell og hensynet til helse, miljø og sikkerhet er også en del av faget.

Formål

Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av kjøretøy for persontransport og godstransport. Programfagene skal bidra til trygg bruk av biler og båter, motorsykler, busser, lastebiler og terrenggående kjøretøy. Hensyn til trafikksikkerhet, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfagene skal bidra til økt kvalitet i verkstedtjenestene.

Yrker som bygger på Vg2 kjøretøy:

  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Hjulutrustningsreparatør
  • Motormekaniker
  • Motorsykkelmekaniker
  • Reservedelsekspeditør