Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Teknologi- og Industrifag

Teknologi- og Industrifag

Utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag danner grunnlag for utdanning til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, maritime næringer, bilindustri, prosessindustri, møbel- og tekoindustri, robotisering, automatisering og CNC.

Du lærer:

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Eksempel på hva du kan bli:

 • Aluminiums konstruktør, sveiser eller platearbeider
 • Verktøymaker, finmekaniker, låsesmed eller gullsmed
 • Faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • Bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • Anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • Bore- eller brønnoperatør
 • Matros eller motormann
 • Anleggmaskinfører
 • CNC - operatør
 • Sveiser
 • Reisemontør
 • Industrimekaniker
 • Industrirørlegger
 • Kulde og varmepumpemontør
 • Yrkessjåfør
 • Lager og terminalarbeider

Arbeidssteder:

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • bilindustrien
 • skipsindustrien
 • kjemisk prosessindustri
 • tekoindustrien
 • oljeindustrien
 • møbelindustrien
 • maritime næringer
 • transportindustrien
 • logistikk

Læremiddel og utstyrsliste