Eksamen som privatist

Helt nederst på siden finner du en MAL. Denne må du laste ned på maskinen din på forhånd, slik at du på eksamensdagen kan skrive rett inn i dette dokumentet.

Alle som skal ta eksamen må ha gjort seg kjent med eksamensreglementet. Som privatist må du selv melder deg opp til eksamen. Det gjør du i Privatistweb

Dersom du trenger tilrettelegging på eksamen, så søker du om dette til eksamensskolen.

Du vil etter hvert få en epost fra eksamensskolen med informasjon og tidspunkt for eksamen.

Sensuren er vanligvis i starten av januar for høsten, og midt av juni til vår eksamen. DU FINNER karakteren når den er klar i Privatistweb.

Klage på eksamen

Du har rett til å klage på eksamenskarakteren din. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, at du får en bedre karakter eller en dårligere karakter. (Om du vil klage, så er klagefristen 10 dager fra karakteren blir synlig i Privatistweb).

Forskrift til opplæringslova

Kapittel 5. Klage på vurdering

Informasjon om klage, Udir

Hjelpemiddel og PC

Hvilke hjelpemidler til skriftlig eksamen kan kandidaten bruke?

I utgangspunktet er alle relevante hjelpemidler tillatt (læreplan, lærebøker, notater, løsningseksempler, lover etc). Internett er IKKE åpent, men noen sider er tilgjengelige. Hvilke kan du se her:

Trykk på lenken for å lese om hvike nettsteder som er tilgjengelig på eksamen:

Det du IKKE får lov til er å kommunisere med andre. Derfor skal Internett være avslått på PC, og mobiltelefon og smart-klokke ligge i sekken under eksamen.

Todelt eksamen (matematikk)

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

PC til eksamen

Kandidater som skal ha skriftlig eksamen kan bruke PC på eksamen dersom de ønsker det. Du må ha installert Word/ Open Office og Adobe-PDF (og Excel). Du skal skrive inn i en mal, denne ligger som vedlegg på eksamenssida. 
Oversettelsesprogram er ikke tillatt i språkfag og skal heller ikke være installert på PC’n ved eksamen i slike fag.

Levering:

Eksamensbesvarelsen din skal leveres på nett. Nettleseren på PC’n din må være Explorer, Firefox eller Chrome. 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt