Privatister

Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men eksamenskarakter. Det er ikke mulig å melde seg opp som privatist i et fag dersom du samtidig er elev i faget. Dette gjelder også for voksne med voksenrett.

Du melder deg opp på denne siden: www.PrivatistWeb.no 

Frister:

Oppmelding til hausteksamen: 15. august - 15 september

Oppmelding til våreksamen: 01. januar - 01. februar

 Vi sender ut mer informasjon om eksamen i løpet av oktober (høsteksamen) og mars (våreksamen).Det er veldig viktig at profilen din i PrivatistWeb har korrekt e-postadresse og mobilnummer.

Pensum

Det er ikke lenger slik at det finnes pensumlister til en eksamen. Du må gå inn på Udir.no, og søke opp "Finn læreplan". Her står det hva du SKAL kunne på eksamen. Det er viktig at du går gjennom kompetansemålene, for å få oversikt over hva du kan bli spurt om på eksamen. 

Skolen har boklister som viser hvilke bøker våre elever bruker i faget, de kan du eventuelt søke opp. Dessverre har vi ikke bøker til utlån, så disse må du enten kjøpe eller låne på et offentlig bibliotek.

Viktig informasjon

Oppmøte senest kl.08.30.

Mobiltelefoner skal slås av og blir samlet inn.
Husk og ta med alt du trenger av skrivesaker!

Parkering:

Du kan parkerer øst for skolen utenfor Borgundhallen. Om en kommer fra Moa kjører en forbi skolen og ned til høyre i krysset mellom skolen og Nardo bil (Skoda). Om det er fullt på parkeringsplassen, blir bommen inn til skolen åpen og det kan parkeres inne på skoleområdet. Må da kjøre forbi parkeringen og første veg inn til høgre.

Betaling og satser

Eksamensavgifta skal betales ved å bruke betalingskort (Visa eller Mastercard) ved oppmelding. Du må betale for at oppmeldinga skal bli registrert!  

På "Min side" på PrivatistWeb kan du sjekke om betalingen er registrert. Det er viktig at du sjekker dette! Dersom faget står som ubetalt, MÅ du betale innen oppmeldingsfristen 15. september / 1. februar - se linken BETALING når du er innlogget.

For lærlinger er det ingen eksamensavgift.'

Eksamensresultat og dokumentasjon

Så snart vi mottar karakterene fra sensor og de blir registrert i vårt datasystem, kan du se ditt eksamensresultat inne på PrivatistWeb. Du vil også få eksamensresultatet tilsendt pr post. 

Eksamensskolen utsteder dokumentasjon av privatistresultater. Dersom du trenger ny dokumentasjon, kompetansebevis eller vitnemål, utstedes av den videregående skolen hvor privatisten sist var elev, men da må du be skolen om å gjøre dette. Oppstår det tvil om hvem som utsteder dokumentasjonen, ta kontakt med eksamensskolen.

Privatister spør ofte om studiekompetanse, poengberegning og fagkrav. Man finner utfyllende informasjon om dette på hjemmesiden til Samordna opptak http://www.samordnaopptak.no/info/

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt