Elevtenester

For at du skal få høve til å gjere ditt beste i skulekvardagen, er det mange som vil kunne vere til støtte og hjelp om du treng det. Er det noko du lurer på, slit med eller ønskjer råd/støtte til, kontaktar du kontaktlæraren din eller nokon i elevtenesten. Hybelbuarar har tilbod om eigne samlingar på skulen.

Borgund vgs er ein arena for vekst; fagleg, sosialt og vi skal utdanne fagfolk for framtida. Vi ønskjer å at følgjande skal gjenspegle seg i skulemiljøet vårt;

  • Samarbeid som verkar stimulerende og skapande
  • Trivsel basert på tryggleik, tillit og omsorg for kvarandre
  • Orden, struktur og oversikt
  • Likeverd der alle føler seg inkludert og er lojale til skolens verdier
  • Tydlege og ærlege i alle relasjonar
  • Eksternt samarbeid lokalt og internasjonalt

Skolen vil stimulere til toleranse, men har nulltoleranse i høve mobbing. nullmobbing.no - er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Snarvegar

Kontakt