OT - Oppfølgingstjenesten

OT for Ålesund er lokalisert på Borgund vgs.
OT skal gi råd til elevar som ikkje har begynt på vidaregåande opplæring eller har slutta i løpet av skoleåret. 

Rådgiver på Borgund vgs: Eva Kristin Vestnes tlf, 71 28 12 62

Snarvegar