Læremiddel- og utstyrsliste

Utdrag frå opplæringslova sin §3.1, siste ledd.

..”Opplæringa i offentleg vidaregåande skole er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr…. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha”…..

Læremiddel og utstyrslister:

 

Boklister

Lærebøker ved Borgund vgs 

Alle trykte læremiddel lånes ut fra skolens bibliotek ved skolestart. Eleven står som lånetaker og er ansvarlig for innlevering ved skoleslutt. Ureturnerte bøker vil bli fakturert.

PC- ordninga i vidaregåande skole 

Du kan kjøpe eigen PC eller kjøpe via fylkeskommunen