Rutiner på utlån

På biblioteket bruker vi nasjonalt lånekort som blir utdelt til nye elever ved skolestart. Kortet kan brukes ved andre videregående skoler og ved alle andre bibliotek i Norge.

Vanlig boklån

Alt som blir lånt fra biblioteket, må registreres hos bibliotekaren i skranken. Lånetida er vanligvis fire uker, men hvis ingen står på venteliste, kan lånet fornyes enten via Mappa mi eller hos  bibliotekaren

Lånte bøker/filmer leveres til bibliotekaren eller legges i innleveringskassa foran skranken dersom bibliotekaren ikke er til stede. Bøker som ikke leveres inn, blir purra og eventuelt fakturert.

Utlån av lærebøker

Elevene får låne de lærebøkene de trenger ved skolestart. De skal ikke skrives i, strekes eller brukes tusj i. Elevene skal skrive navn foran i boka slik at man unngår bytting.

Tilbakelevering

Ved skoleslutt eller skoleavbrudd, skal bøkene leveres tilbake i god stand. Ved manglende innlevering, eller hvis bøkene er ødelagt, blir det sendt regning fra Møre og Romsdal fylkeskommune.