Skulestart 2022-2023

Her finner du informasjon du trenger til skolestart.

Vi startar nytt skoleår måndag 22. august og elevane skal møte i Borgundhallen.

Alle elevane som skal gå VG1 møter i Borgundhallen kl 10:00

Elevar på VG2, VG3 og VG4 møter også i hallen, men først kl 12:00

På skolestart.mrfylke.no kan du gå inn om ønsker skole-PC. Det er ikke lenger mulig å få PC-stipend. Så hvis du ikke har egen PC, bør du velge det her.  

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søke om skoleskyss kvart år. Skoleskyss i vgs

Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Skoledagen startar kl.08:15 - Elevane har 35 undervisningstimar i veka, men det er ikkje alle klassene som har sju timar kvar dag. Timeplanen får elevane delt ut ved skulestart, og ein kan også halde seg oppdatert via skulen si heimeside.
I periodar med arbeidspraksis vil det verte endringar i oppmøtetid.

Kantine - Skolen si kantine har eit godt tilbod av brødmat, varmrettar, salat, frukt, drikke m.m. Opningstider 07:45-08:15 og 08:45-13:30.

Når får du svar på søknaden din?

 • Svar på søknaden kommer 7. juli. Du vil få en SMS om at første inntaket er klart.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbudet om plass og/eller ventelisteplass.
 • Det er viktig at du svarer JA på plass eller ventelisteplass.
   Svarer du NEI kan du miste skoleplassen eller ventelisteplassen din.
 • Får du ikke lagt inn svar, må du ta kontakt med inntak innen fristen 16. juli.
   inntak@mrfylke.no  Telefon 71 28 01 50

Svar på tilbud om plass/ventelisteplass etter 2. gangs inntak

 • Dersom du får nytt tilbud, vil du få ny SMS 5. august.
 • Logg inn på vigo.no for å finne ut hvilket tilbud du har fått. Du vil få ny venteliste plass dersom det er endring.
 • Du må svare innen 9. august.

Dersom skolen har ledig kapasitet etter ordinært inntak er ferdig kan vi åpne for inntak fra skolens lokale venteliste. Skolen har ikke anledning til å ta inn elever fra venteliste før etter 12. august og etter at vi har fått klarsignal fra Inntakskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Dette søknadsskjemaet kan brukes til å søke om å stå på skolens lokale venteliste og erstatter IKKE ordinær Vigo-søknad. Søknad om skoleplass utenom ordinært inntak

 

Kontakt