For deg som er føresett

Kontakt skolen
Telefon: 71 28 12 00

E-post: borgund.vgs@mrfylke.no 

Film som viser studietilbod ved Borgund vgs

Borgund vidaregåande skole ligg på Fremmerholen i Spjelkavik, om lag 1,5 km aust for Moa. 
Dei fleste skulebussane stoppar på oppsida av skulen langs Brusdalsvegen. Alternativt går bussrute nr 644 frå Moa kl 07:21, 07:50, 08:01, 08:10, 08:21.
Det er rikeleg med parkeringsplassar for sykkel ved dei fleste inngangane. For elevar som køyrer moped er det oppmerka plassar ved Borgundhallen og på vestsida av skulen (ved bygghallen).
Bilar må parkere ved Borgundhallen.

Skuleåret 2021-2022 har Borgund 60 klasser på ulike utdanningsprogram. I tillegg har skulen elevar på ATO, YO og BORK.
Namnet på klassene er sett saman av: Årstrinn/ Utdanningsprogram/ Programområde/ Nummer. (Døme: 2BAB1 er andreklassingar, Bygg- og anleggsteknikk, byggteknikk)

Til saman er det om lag 1000 elevar på Borgund vgs

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt