Foreldremøte veke 35 - AVLYST!

Det vil verte lagt ut ei lenke til ein informasjonsvideo som vil omhandle dei sakene som skulle vore tekne opp i møtet. 

Her vil vi informere om skulen, om reglement og det nye systemet for registrering av fråvær og karakterar.

Lenka vil bli lagt ut seinast 03. september