Opplæringslova

Her finn du lenker til lover og forskrifter som gjeld for skule og opplæring. Alle lovene og forskriftene finn du på www.lovdata.no  

Opplæringsloven


Den lova som regulerar grunnskulen og vidaregåande opplæring er opplæringslova, og gjeld grunnskuleopplæring og videregående opplæring i offentlege skular og i lærebedrifter.