Borgund vgs godkjent som dysleksivennleg skole

Torsdag tok elevrådet ansvar for å få opp skiltet som viser at Borgund vgs er ein av relativt få vidaregåande skular som har fått godkjenning som «dysleksivennleg»

Skriv ut

Det er foreininga «Dysleksi Norge» som sertifiserer skular som vil kalle seg dysleksivennleg. I november 2021 hadde vi besøk av Åsne Midtbø Aas. Ho snakka med både elevar, lærarar og føresette – og var rundt på skulen for å observere undervisning i praksis. I rapporten frå Midtbø Aas står det at ho såg mange lærarar som var gode på tilpassa undervisning, og at skulen allereie hadde på plass mange av dei rutinane ein treng.

Litt frå rapporten:

Oppsummering av besøket

Det var spennende å være på Borgund vgs i to dager. Yrkesfaglige skoler har aktiviteter som rommer hele mennesket, det preger både det fysiske miljøet, og ikke minst mangfold både hos elever og ansatte. I den grad en kan måle trivsel og arbeidsro, må en kunne si at dette er en skole preget av god stemning, og vilje til å se hver elev. Den relasjonelle kompetansen er viktig for å kunne gi god faglig støtte.