Elevundersøking 2020

Korleis trives du på Borgund? Kva synes du om klassa di, lærarane, faga? Det er på tide med årets Elevundersøking

Skriv ut

I desember vert alle elevane på Borgund vgs bedne om å svare på Elevundersøkinga. Det er frivilleg, men både vi, skuleeigar og forkarar er nysgjerrige på korleis du eigentleg har det på skule. Undersøkinga er heilt anonym, og det er ikkje muleg å finne ut kva den enkelte har svart. Dersom det er spørsmål som du ikkje vil svare på, så kan du hoppe over desse.

Du får ei kode som du skal bruke til å logge deg på med kontaktlæraren din