Elevundersøking 2021/2022 - Vårsemester

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Skriv ut

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen, og på Borgund vgs har bestemt at vi vil ha to undersøkelser dette skoleåret. I vårsemesteret kan skolene selv velge spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp. 

Gjennomføringsperioden starter uke 9 og frist på å svare er 08. april

Snarvegar

Kontakt