Foreldremøte veke 35 AVLYST

Informasjonsmøte for foreldre /føresette veke 35 avlyst pga GULT NIVÅ

Skriv ut

Det vil verte lagt ut ei lenke til ein informasjonsvideo som vil omhandle dei sakene som skulle vore tekne opp i møtet. 

Her vil vi informere om skulen, om reglement og det nye systemet for registrering av fråvær og karakterar.