Jod-tabletter

Skolene i Ålesund kommune har fått et lager med jod-tabletter som skal deles ut til elever ved en "atomhendelse". Også på Borgund vgs har vi tabletter til alle elever under 18 år.

Skriv ut

Det er bare elever under 18 år som får utdelt slike tabletter, samt elever som er gravide eller ammer. 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og her på nettsiden.

Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det mest sannsynlig ikke være nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

I informasjonsskrivet fra Ålesund kommune står det at det blir innhentet samtykke fra foreldre før det eventuelt blir delt ut tabletter. Det blir ikke gjort med våre elever i videregående skole.