Ledig

100% fast undervisnigsstilling i elektrofag

Skriv ut

Borgund vidaregåande skole er ein yrkesfag skole med høve til påbygging til generell studiekompetanse, med 900 elevplassar og 100-200 plassar for vaksne kandidatar. Skolen som ligg i Fremmerholen har 215 tilsette.

Utdanningsprogramma: Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse. BORK Karriere og Kompetanse har ansvaret for vaksenopplæring, realkompetansevurdering og kurs.

Om stillinga
100% fast undervisningsstilling på elektrofag. Stillinga er ledig frå 01.02.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. www.mrfylke.no 

 Søknadsfrist 17.01.2021

Snarvegar

Kontakt