Ledige stillingar

Fleire ledige stillingar på Borgund vgs frå 01.08.2021

Skriv ut

Borgund vidaregåande skole er ein yrkesfag skole med høve til påbygging til generell studiekompetanse, med 900 elevplassar og 100-200 plassar for vaksne kandidatar. Skolen som ligg i Fremmerholen har 215 tilsette.

Utdanningsprogramma: Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse. BORK Karriere og Kompetanse har ansvaret for vaksenopplæring, realkompetansevurdering og kurs.

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. www.mrfylke.no 

Søknadsfrist 04.06.2021

Faste stillingar

Inntil 400% faste/vikar stillingar som fagarbeidar/miljøterapeut/assistent - med kompetanse, erfaring, og vilje til å arbeide innanfor autismespekteret og utfordrande åtferd frå 01.08.2021.     

Inntil 200% faste stillingar som pedagog på ATO og YO - med spesialpedagogisk og/eller sosialfagleg kompetanse, erfaring og vilje til å arbeide innanfor autismespekteret og utfordrande åtferd frå 01.08.202

Inntil 150% faste undervisningsstillingar Restaurant- og matfag - med kompetanse innan Restaurant- og matfag frå 01.08.2021.

Inntil 200% faste undervisningsstillingar i norsk/kroppsøving/fleire fellesfag - med kompetanse i norsk, kroppsøving og fleire fellesfag frå 01.08.2021.

Inntil 200% faste undervisningsstillingar i matematikk/naturfag/kroppsøving - med kompetanse i matematikk, naturfag og eventuelt kroppsøving frå 01.08.21  

Vikar stillingar  

Avdelingsleiar Bygg- og anleggsteknikk - vikar   - Vikarstillinga er ledig frå 01.08.21 - 31.12.22 med mulegheit for forlenging til 31.07.23. I stillinga har du ansvar for elevane sitt pedagogiske tilbod, personalansvar og økonomiansvar. Du blir ein del av skolen si leiargruppe og skal bidra til utvikling av heile skolen.  

Inntil 200% vikarstillingar i norsk/kroppsøving/fleire fellesfag - med kompetanse i norsk og/eller kroppsøving og fleire fellesfag.   

100% stilling som IKT lærling -  som IKT servicefaglærling frå 01.08.2021 - 01.08.2023. Du jobbar i eit team som gir brukarstøtte til elevar og tilsette på vår skole og andre skolar og tannklinikkar i fylket. Arbeidsstaden er IKT kontoret på Borgund vgs.

Inntil 100 % midlertidig undervisningsstilling Bygg- og Anleggsteknikk -  med kompetanse innanfor Bygg- og anleggsteknikk, stillinga er midlertidig for skoleåra 2021-2023 frå 01.08.2021                                                               

 

 

Snarvegar

Kontakt