Massetesting av elevar i Ålesund

Denne veka startar Ålesund kommune massetesting av elevar på 5. – 10. årstrinn i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Informasjon er sendt til skolane og direkte til føresette.

Skriv ut

Ålesund kommune starter opp med massetesing av elever som ikke er fullvaksinerte fra torsdag 18. november.

Testingen skal gjøres hjemme hver torsdag og mandag så lenge testperioden foregår. Det er frivillig for elevene om de vil delta på massetestingen. Elevene får med seg et test-sett med 5 hurtigtester fra skolen.

Testane skal takast heime på ettermiddagar kvar måndag og torsdag, så lenge testinga skjer. Elevane får med seg ein pakke med 5 testar i. Første testrunde er meint å starte torsdag 18. november.

Dersom det viser seg at du får positivt resultat på testen skal du: 

  • Melde fra til kommunen
  • Melde fra til skolen
  • Varsle øvrige nærkontakter utenfor egen skole
  • Bestille deg en PCR-test på teststasjonen for å være sikker på positiv test