Nye midlertidige fraværsregler

Elever som er syke skal ikke møte på skolen

Skriv ut

Dersom du har milde symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme. Fra og med 24. august og ut skoleåret 2020/2021 er fraværsreglene endret, slik at elever i denne perioden slipper å dra til fastlege for å dokumentere fraværet.

Fra skolestart 17. august ble fraværsreglementet gjeninnført i videregående skole, etter å ha vært opphevet i slutten av forrige skoleår. Dette innbærer bl.a. at elever som har et fravær på over 10 % i et fag vil miste karakteren i faget hvis ikke fraværet kan dokumenteres med legeerklæring e.l. På grunn av koronapandemien skal elever som har symptomer på luftveisinfeksjon holde seg hjemme. Dette vil føre til større elevfravær enn vi ville hatt i en normalsituasjon.

Med bakgrunn i dette har Kunnskapsdepartementet i dag bestemt at elever som må være hjemme på grunn av luftveissymptomer ikke behøver legeerklæring. Endringen gjelder fra 24. august til 1. november.

Departementet skriver dette på sine hjemmesider:

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.
  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.