Oppstart på rødt nivå

De videregående skolene skal starte opp i januar på rødt nivå i "trafikklys-modellen".

Skriv ut

Det overordnede målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. Klassene blir difor delt i to, og elevene skal møte på skole annenhver dag. Elevene får informasjon med kontaktlærer hvilke dager de skal møte fysisk på skolen.

Ålesund kommune anbefaler at både skoleelever og tilsatte tester seg før de kommer tilbake på skolen etter ferien. På kommunens hjemmeside kan du lese hvor du kan skaffe deg en gratis test: https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/testing-for-skulestart.32026.aspx

Elever på ATO og YO får tilbud om oppmøte hver dag, men med god avstand og i samsvar med smitteveilederen.

Dersom du reiser med kollektivtransport til skolen: husk at det er påbudt med munnbind når du ikke kan holde 1m avstand til andre - og det kan du ikke på bussen.

Du kan lese mer her: https://mrfylke.no/nyheiter/ber-elevar-og-tilsette-teste-seg-foer-dei-skal-paa-skolen

Velkommen tilbake på skolen etter ferien!

Kontakt