Rett til å klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakter og vurdering

Skriv ut

Du kan klage på standpunktkarakterar dersom du meiner at dei som har sett karakterane ikkje har fulgt reglane. Du kan også klage dersom du ikkje har fått standpunktkarakter. Fristen for å klage på karakteren er 10 dagar. 

I neste veke vil alle elevane få melding der skolen orienterer om at vi offentliggjør standpunktkarakterene onsdag 15. juni. Frå den dagen starter også klagefristen på 10 dager. Standpunktkarakteren får du sjå i VIS

Dine føresette kan klage på vegner av deg fram til du er 18 år. Frå du er 18 år, kan du klage sjølv.

Her finn meir informasjon om Klage på standpunktkarakter

Snarvegar

Kontakt