Skal du søke vidaregåande opplæring?

Her finn du ei oversikt over tilbod ved Borgund vgs skoleåret 2020 - 2021

Skriv ut

Film om studietilbod på Borgund vgs ca 5 min

Søknadsfrister:

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist

  • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
  • for søkere som nylig har kommet til Norge.
  • ved søknad om individuell behandling
  • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater