Tannhelsesekretær - utdanning på deltid

No kan du utdanne deg på deltid til tannhelsesekretær

Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr no vaksenopplæring for deg som kan tenke deg ei framtid som autorisert tannhelsesekretær. Utdanningsløpet er komprimert, samlingsbasert og tilpassa vaksne som er i arbeid. 

Utdanningstilbodet er oppretta for å møte ei stadig auke i etterspurnaden etter autoriserte tannhelsesekretærar i tannhelsesektoren.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 5. mai 2022 og 27. april blir det arrangert eit informasjonsmøte på Borgund vgs i Ålesund. Påmelding på tlf. 71 28 12 70.

 

Snarvegar

Kontakt