Velkommen til skoleåret 2022 -2023

Første skoledag etter sommerenferien er 22. august.  

Skriv ut

Måndag 22. august starter vi opp med et nytt skoleår og alle elevane skal møte i Borgundhallen

Vg1 elevar - alle som skal begynne på vg1 møter i Borgundhallen kl 10.00

Vg2, Vg3 og Vg4 - møter også i Borgundhallen, men først kl 12.00

Fristen for å takke ja eller nei til førstegangsinntaket via vigo er 15. juli. Det er viktig at du takker JA til skoleplass eller venteplass. Svarer du NEI kan du miste skoleplassen eller ventelisteplassen din. Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått. 

Søknad til skoleplass utenom ordinært inntak - Dette søknadsskjemaet kan brukes til å søke om å stå på skolens lokale venteliste og erstatter IKKE ordinær Vigo-søknad. Dersom skolen har ledig kapasitet etter ordinært inntak er ferdig kan vi åpne for inntak fra skolens lokale venteliste

Når du har fått skoleplass, er det også mulig å søke om skoleskyss. Dette kan du gjøre i skoleskyssportalen

Treng du PC til skolestart

Velkommen!