Korona 2020-2021

19.01.21 - Det blir "vanlig" skole frå onsdag 20.01.21 av. Tysdag 19. jan., skal elevane fortsatt møte etter oppsatt plan - men frå onsdag 20. januar skal alle elevane være tilbake! Det betyr at det då blir "normal" skuledag - med dei tilretteleggingane vi har på gult nivå.
Minner om at det framlies blir handletidar i kantina, maksimalt 4 elever rundt kvart bord (for dei som IKKJE kan ete på klasserommet), at dere forsøker å "holde meteren" og unngår fysisk kontakt med andre elever (håndhilse, klemme, osv).

04. - 19. januar - Dei vidaregåande skolane er på raudt nivå, og vi stenger skolen heilt mandag 04. januar og tysdag 05. januar. Frå onsdag 06. januar planlegg vi både for undervisning på skolen og digitalt heime. Sjekk oppmøtetid for klassane i Itslearning  

07.09.20 - Endring i råd om når ein skal være heime ved sjukdom frå Udir - sjå under dokument. 

Ved skolestart i august, blei det tatt i bruk ny veileiar om smittevern. For at den skal være enklare å forholde seg til, har Folkehelseinstituttet tatt i bruk "trafikklysmodellen". Det vil sei grønt, gult og rødt nivå.

Så lenge vi er på gult nivå, må vi i hovudtrekk forholda oss til smittevernreglene slik:

  1. Er du sjuk skal du ikkje møte på skolen
  2. God hygiene og forsterka reinhald
  3. Vi må forholda oss til gitte kontaktreduserende tiltak
  4. Unngå fysisk kontakt mellom personar
  5. Hele klasser reknast som ein "kohort"
  6. Tilstte kan veksle mellom ulike "kohortar"/klasser, men må holde avstand til elever om det er mulig
  7. Unngå trengsel og store samlingar
  8. Holde avstand i pause/friminutt

 

Snarvegar

Dokumenter