Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Skriv ut

Film av Olsi Simoni

Det gir muligheter for å kunne jobbe både på land og sjø. Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Vil du vite hvilke utdanningsmuligheter elektrofag gir, så se www.vilbli.no og www.gnizt.no 

Vil du se på læreplanene for elektrofaget så ser du her: www.utdanningsdirektoratet.no 

På Borgund vgs har vi følgende tilbud på VG2 for Elektro og datateknologi:

Vg3: