Restaurant og matfag

Restaurant- og matfag danner grunnlag for utdanning til mange spennende yrker

Skriv ut

Film av Olsi Simoni

Om du går Restaurant og matfag kan du finne jobb mellom annet i hotell- og restaurantnæringen, institusjoner og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Yrker det er stor etterspørsel etter.

Yrkene som er representert er:
Kokk,  institusjonskokk, servitør, butikkslakter, pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, sjømathandler, baker, konditor, fagarbeider sjømatproduksjon og fagarbeider industriell matproduksjon.

Du starter med VG1 og fortsetter året etter på VG2 innen den yrkesretningen som passer best for deg.

Du som velger restaurant- og matfag, bør ha godt handlag og være kreativ, nøyaktig og ha god hygiene. Siden disse yrkene i stor grad retter seg direkte mot kundene, er det også viktig at du er serviceinnstilt.

På Borgund vgs har vi følgende tilbud på Vg2 Restaurant og matfag

Vil du vite hvilke utdanningsmuligheter restaurant og matfag gir, så se:

www.vilbli.no 
http://www.restaurantogmatfag.no/