Melding til drift

Du kan selv gi melding direkte til Drift ved mangler, ønsker eller behov.

IT

Trykk her for melding til IT!

IT bruker selvbetjening.mrfylke.no for saksbehanding
Innlogging er feidebrukeren din, deretter trykker du på "Ny sak" for å sende en sak til IT. Der er også en lenke på intranett under "IKT": "Sjølvbetening".

Kantine og reinhald

For å sende melding til kantine og renhold kan du trykke på "Gul lapp"

Vaktmeisteravdeling

DRIFT - Skal du sende melding til Bygg og eigedom og vaktmeisteravdelingen  skal du gå via mrfylke.no/driftsmelding