Organisering av skolen

Leiinga ved skolen er rektor, assisterande rektor og avdelingsleiarar. Leiarane har ulike oppgåver, men alle er tilgjengelege om det er elevar som treng råd/hjelp i ulike situasjonar.

RektorRoger Andre Fyllingroger.andre.fylling@mrfylke.no  
Ass. rektorJørgen Ljosåjorgen.ljosa@mrfylke.no Tlf. 71 28 12 03
KvalitetssystemansvarlegLidvard Lundaneslidvard.lundanes@mrfylke.noTlf. 71 28 12 16
Avdelingsleiar for merkantilIngeborg Buschingeborg.busch@mrfylke.noTlf. 71 28 12 07
Avdelingsleiar for bygg- og anleggsteknikkMarte Brandseggmarte.brandsegg@mrfylke.no   Tlf. 71 28 12 08
Avdelingsleiar for design og handverkJulianne Vågsholmjulianne.synes.vagsholm@mrfylke.no   Tlf. 71 28 12 93
Avdelingsleiar for elektrofagEivind Steinsvikeivind.steinsvik@mrfylke.no  Tlf. 71 28 12 37
Avdelingsleiar for helse- og oppvekstfagIngrid Beate SætherIngrid.beate.sether@mrfylke.no Tlf. 71 28 12 06
Avdelingsleiar for restaurant og matfagSissel Pilskog Brennholmsissel.pilskog.brennholm@mrfylke.noTlf. 71 28 12 12
Avdelingsleiar for teknikk og industriell produksjonKenneth Sperre Martinsenkenneth.sperre.martinsen@mrfylke.no   Tlf. 71 28 13 92
Avdelingsleiar drift 2 og Påbygging VG3 og VG4Gunn Slemmengunn.slemmen@mrfylke.noTlf. 71 28 12 13
Avdelingsleiar for yrkes opplæring (YO)Geir Sandalgeir.sandal@mrfylke.noTlf. 71 28 12 09
Avdelingsleiar for særskilt tilrettelagt opplæring (ATO)Trine Krohn-Dale trine.krohn-dale@mrfylke.noTlf. 71 28 12 04
Avdelingsleiar for BORK  Karriere og kompetanse VoksenopplæringWenche Murenwenche.muren@mrfylke.noTlf. 71 28 12 14
Avdelingsleiar for fengselsundervisningJulianne Synes Vågsholmjulianne.synes.vagsholm@mrfylke.noTlf. 71 28 12 93 
Avdelingsleiar ElevtenesteJulianne Breivikjulianne.breivik@mrfylke.no Tlf.  71 28 12 10

 

KONTAKTLÆRAR: er eleven sin næraste kontaktperson i skolesituasjonen. Han/ho fylgjer opp den enkelte elev, informerer om viktige saker og koordinerer arbeidet i klassa og har kontakt med foreldre/føresette og kontaktar rådgjevar eller andre ved behov.

ELEVTENESTER

RÅDGJEVARTENESTE - Skolen har fem rådgjevarar som held til på kontor i avdeling for Elevteneste. Trefftidene vert vist ved oppslag. Rådgjevarane skal saman med kontaktlærarane vere til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanheng med, eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgjevarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov.

HYBELBUARKONTAKT - Marit Jørgenvåg koordinerer og har oppfølging av hybelbuarar - NB: ikkje utleige av hyblar

SKOLEHELSETENESTE - Helsesjukepleiar har kontortid kvar dag på skolen. Helsepersonell har teieplikt, slik at du som elev trygt kan vende deg til henne med ulike problem. Helsesjukepleiar har også nokre trefftider på Helsestasjon for ungdom.

OT – oppfølgingstenesta for Ålesund er lokalisert på Borgund vgs. OT skal gi råd til elevar som tenkjer på å slutte på skolen eller i lære, som ikkje har begynt i vidaregåande opplæring eller har slutta. Eva Kristin Vestnes har kontor i avdeling for Elevtenester.

BIBLIOTEK - Biblioteket ligg sentralt ved sida av kantina. Ellen Elise Lillestøl er bibliotekar. Ho er til stades kvar dag heile veka. På biblioteket kan du låne bøker, filmar, skrive på data og arbeide med oppgåver av ulike slag. Bibliotektenestene kan i tillegg til personleg oppmøte, nyttast gjennom fronter, heimesida vår og ved e-post til bibliotekaren. Biblioteket har ansvar for utlån av lærebøker.

DRIFT

TEKNISK DRIFT - Skolen har tre vaktmeistrar. Åge Humlen er driftsleiar. Vaktmeistrane står for dagleg drift, vedlikehald og stell av bygga og uteområda. Dei har tilsyn med ordensmannsordninga, som går på skift mellom klassene.

REINHALD - Reinhaldarane, saman med vaktmeistrane, legg vinn på at skolen vår skal vere rein og triveleg. Elevane har også ansvar for at skolen og skoleområdet ikkje vert forsøpla. Janne Karin Engeseth er leiande reinhaldar.

KANTINE - Opningstidene vert vist ved oppslag. Janne Karin Engeseth er fagansvarleg for kantina. Skolen har vassautomatar med kaldt vatn plassert rundt på skolen. Kantina sel flaskar som passar i automatane, elevane kan også ha med eigne flasker for påfylling.

IKT - Skolen har tre medarbeidarar som arbeider med IKT. Du finn dei sentralt ved kantina.

MERKANTIL/KONTORTENESTE – Dersom du ikkje veit kven du skal spørje, vender du deg alltid til kontoret/resepsjonen. Både skyss og lånekasse, er oppgåver som ligg til merkantil avdeling.

SKOLEVAKT - Borgund vgs har eiga skolevakt. Skolevakta har bl.a til oppgåve å sjå til at dei som er på skolen, er elevar, tilsette eller besøkande. Alle bruker difor synleg legitimasjon.

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.