DNVGL - ST-0029

DNVGL-ST-0029 er ein standard som gjeld undervisning. Det er skipselektrikar linja som krev sertifisering, men standarden er like aktuell for alle utdanningsprogram. Borgund Vgs er godkjend og har fått sertifikat som viser at heile skolen er sertifisert.