Yrkesfag

Vi tilbyr utdanningar innanfor Bygg- og anleggsteknikk, Design- og handverk, Elektronikk og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Tekniknologi- og industrifag og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen gir også alternative opplæringstilbod.

Kvifor velje Borgund vidaregåande skole?

 • Fagutdanning med mulegheit for høgskoleutdanning.
 • Ein inkluderande skole
 • Gode læringsresultat
 • Framifrå trivsel

God utvikling for deg! 

Alle tilsette på skolen er her for at du skal få god fagleg, personleg og sosial utvikling.

Utdanningstilbud

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Handverk, design og produktutvikling - Vg1
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign - Vg1 
 • Design og håndverk - Vg2 og Vg3
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Teknologi- og industrifag
 • VG3 påbygging - 30 timer
 • VG4 påbygging - 23 timar

Frå 4. januar er det klart for søking via vigo.no. Du kan registrere endringar i søknaden fram til søknadsfristen går ut 1.mars.

Ordinær søking om skoleplass skjer gjennom Vigo.no innan 1. mars

Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mulig. Vær nøye med utfylling av telefon-, mobilnummer, og e-postadresse, både når du registrerer deg som ny bruker av en elektronisk ID og inne på vigo.no. Les om søknadsprosessen på www.vilbli.no 

Du kan legge inn svar på førehand på vigo.no - fram til 1. juli

For å bli elev hos oss på Borgund vgs, må du søke igjennom elevportalen vigo.no

Viktig informasjon og søknadsfristar finn du på Møre og Romsdal fylke eller på vilbli.no

Har du spørsmål til skulen, er det berre å ta kontakt. E-post www.borgund.vgs.no  eller tlf 71281200