Internasjonalisering

Vi ser at næringslivet i økende grad etterspør elever med kompetanse innen internasjonalt samarbeid. Og dette er i høyeste grad et gjensidig forhold for uten velviljen fra lokale bedrifter som tar i mot utenlandske elever på utplassering hadde vi ikke kunnet drive dette.

  • Spania - for elevar ved avd. BA, DH og HO 
  • Tyskland - for elevar ved avd. BA, DH, EL, TP og RM
  • Danmark - for elevar ved avd. RM
  • Nederland - for elevar ved avd. EL
  • England - for elevar ved avd. DH. HO og RM
  • Frankrike - feo elevar ved avd, RM

Svært mange elever har allerede vært utplassert i arbeidslivet i flere land, – og vi planlegger å sende flere ut i årene som kommer. I dette arbeidet legger vi stor vekt på å kvalitetssikre i alle ledd. Dette gjelder både angående utvelgelse og forberedelse av elever før vi sender dem ut, og vi er også veldig opptatt av å knytte til oss seriøse og dyktige samarbeidspartnere i utlandet.
Også de elevene som ikke reiser ut får internasjonal erfaring gjennom å gå på vår skole siden vi stadig er vertskap for utenlandske gjester.

Elever vil gjennom dette få verdifull kunnskap og opplevelser innen sitt yrke, og også samtidig få muligheten til knytte bånd på tvers av landegrenser.
For å gi flest mulig anledning til å delta, søker vi støtte til reise og opphold gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.  I tillegg har vi fått støtte fra Gjør Det!, som er et bilateralt program mellom Norge og Tyskland.

Følgende er felles for alle våre praksisutplasseringer:
- Kvalifiseringsperiode før vi velger ut elevene.
- Grundige forberedelser av alle deltagerne som reiser ut, både språk og kultur.
- Tett oppfølging og klare krav til deltagerne under utplasseringen.

Snarvegar